a

„Be Esthetic”

Magdalena Sarnecka-Pelczyk
Mietniów 333
32-020 Wieliczka

INSTAGRAM

REGULAMIN KONKURSU Z MARKĄ
„BE ESTHETIC”

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs z marką Be ESTHETIC” i jest zwany dalej: „Konkursem”

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem Konkursu jest marka Be ESTHETIC reprezentowana przez „ Be ESTHETIC” Magdalena Sarnecka-Pelczyk, Mietniów 333, 32-020 Wieliczka, identyfikującą się numerem REGON: 381526706 NIP: 6831934211 (dalej „Organizator”).

4. Fundatorem nagród w konkursie jest „ Be ESTHETIC” Magdalena Sarnecka-Pelczyk, Mietniów 333, 32-020 Wieliczka, identyfikującą się numerem REGON: 381526706 NIP: 6831934211(dalej „Organizator”).

5. Organizator Konkursu powoła czteroosobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa wybierze spośród udostępnionych relacji najkreatywniejszą, która zdobędzie nagrodę główną: weekendowy pobyt w SPA dla dwojga, oraz spośród pozostałych zgłoszeń wylosuje 2, które zdobędą pozostałe nagrody: vouchery na zakupy w sklepie Be Esthetic. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił się do konkursu przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści.

7. Konkurs trwa od 01.09.2020 od godziny 12:00 do 20.09.2020 do godziny 20:00 czasu polskiego. Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://beesthetic.pl/ogolnopolski-konkurs oraz w relacji w mediach społecznościowych: Instagram oraz Facebook w dniu 27.09.2020 do godziny 17:00.

8. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione. Warunkiem zakwalifikowania relacji do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
9. Warunkiem udziału w konkursie jest:
* posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram
* zakupienie kosmetyków marki Be ESTHETIC za minimum 45 zł w czasie trwania konkursu. Zakupu można dokonać w sklepie stacjonarnym marki w Krakowie przy ul. Grodzka 32, lub poprzez sklep online na stronie www.beesthetic.pl
* zrobienie zdjęcia z zakupów lub zakupionych produktów i wrzucenie go na story na jednym z portali społecznościowych,
* oznaczenie marki Be ESTHETIC oraz polubienie fanpage marki Be ESTHETIC.
Komisja konkursowa wybierze 1 najbardziej interesującą relację, która zdobędzie nagrodę główną oraz 2 z pozostałych, które otrzymają pozostałe drugorzędne.
10. Relacje konkursowe należy dodawać od 01.09.2020 od godziny 12:00 do 20.09.2020 do godziny 20:00 czasu polskiego na Instagramie, bądź Facebooku z oznaczeniem marki Be Esthetic.
11. Jury w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie zgłoszeń:
a) kreatywność
b) zgodność z tematem konkursu
12. Nagrodami w konkursie są:
* nagroda główna- weekendowy pobyt w SPA dla dwojga
* nagrody drugorzędne – 2 vouchery na kwotę 100 zł do wydania na zakupy w sklepie Be ESTHETIC
Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
13. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 27 września 2020 do godziny 17:00. Wyniki oraz lista nagrodzonych osób zostaną opublikowane w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na naszym fanpag’u na Facebooku, Instagramie oraz na stronie: https://beesthetic.pl/ogolnopolski-konkurs.
14. Warunkiem odebrania nagrody jest zgłoszenie się osobiście do Organizatora, tj. sklepu firmowego marki Be ESTHETIC, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 32 w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku niemożności pojawienia sie osobiście prosimy o kontakt mailowy konkurs@beesthetic.pl, lub w wiadomości na portalu.
15. W sytuacji gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest przynieść do Drogerii oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu, na udział w Konkursie.
16. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
17. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.
18. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.